GO Main Menu Go Main Contents Go Bottom Menu

A weboldal látogatóira vonatkozó adatkezelési tájékoztató


Utolsó frissítés: 2020.október. 19.


Bemutatkozás


A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Celltrion Healthcare Hungary Kft. (a továbbiakban:„Celltrion Healthcare”, „miénk” vagy „mi”) és annak leányvállalatai /fióktelepei biztosítják annak érdekében, hogy bemutassuk kik vagyunk, hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel a weboldalunk látogatóinak (továbbiakban: „Ön”vagy „felhasználó”) személyes adatait, valamint azt is, hogy a weboldalt látogatók miként gyakorolhatják az adatvédelmi jogaikat. Az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról é saz információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok,valamint az adatvédelemről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban dolgozzuk fel.

Ha bármilyen kérdése vagy felvetése merül fel a személyes adatainak általunk történő felhasználásával kapcsolatban, illetve ha gyakorolni szeretné bármely jogát – ideértve, de nem kizárólagosan azt a jogát,hogy tiltakozzon a személyes adatainak itt ismertetett módon történőfeldolgozása ellen –, kérjük, keressen meg minket a jelen Adatkezelési tájékoztató végén megadott elérhetőségeken.

A Celltrion Healthcare minden tőle telhetőt megtesz az Ön adatvédelmi jogainak megvédése érdekében.

Kik vagyunk?

A Celltrion Healthcare egy nemzetközi gyógyszeripari vállalatcsoport, melynek végső anyavállalata a KoreaiKöztársaságban (Dél-Korea), Incheon városban található. További, a vállalattal kapcsolatos információkért látogasson el weboldalunkra: https://www.celltrionhealthcare.com

Magyarországi vállalatunk a H-1062 Budapest, Vaci ut 1-3. WestEnd Office Building B torony cím alatt található, és a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága által nyilvántartásba vett társaság. Mi, mint adatkezelő járunk el az Önadatainak feldolgozása során.

Az általunk gyűjtött információ


Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Nemvárunk el regisztrációt Öntől ahhoz, hogy megtekintse weboldalunkat. Habár,néhány szolgáltatás kérheti a látogatótól olyan személyes adat, mint elérhetőség és érdeklődési kör megadását.

„Személyes adat” bármely olyan információ, amely a természetes személyt azonosítja, illetve amely azonosíthatóvá teszi, úgy mint:

• elérhetőségek (név, telefonszámok és e-mail címek),

• érdeklődési körök (egészségi állapot, a weboldalon keresztül benyújtott konkrét kérések).

Ha Ön egészségügyi szakember, az Önnel folytatott szakmai kommunikációnkkal kapcsolatban további személyes adatokat is kérhetünk Öntől.

* Az egészségügyi szakember kifejezés minden orvosként, fogorvosként, gyógyszerészként dolgozó vagy az ápolói szakmában dolgozó, illetve minden egyéb olyan személyre utal, aki szakmai tevékenysége során gyógyszert írhat fel, vásárolhat, biztosíthat, illetve adhat be.

* További személyes adatok körébe tartoznak többek között:

· szakmai önéletrajz/referenciák;

· Az engedélyekhez,szakterületekhez, szakmai szervezetekhez, publikációkhoz, referenciákhoz és egyébszakmai eredményekhez kapcsolódó adatok; vagy

· Azok az adatok,amelyek termékeink Ön által történő használatára, az Önnel folytatott kommunikációnkra, valamint az Ön gondjaira bízott személyeknek nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak.

Ahhoz, hogy saját adatain túlmenően más személyekre vonatkozóan személyes adatot szolgáltasson részünkre, illetve, hogy engedélyezze számunkra, hogy ilyen adatokat gyűjtsünk, Önnek a vonatkozó jogszabályok szerint elkészített érvényes meghatalmazással kell rendelkeznie.

Nem gyűjtünk szükségtelen személyes adatot Önről és nem használjuk fel az Ön adatait a jelentájékoztatóban foglaltaktól eltérő módon.

Ahogyan kezeljük az Önszemélyes adatait


Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatokat weboldalainkon lévő funkciók fenntartása érdekében a következő szerint használjuk:

· Ügyfélszolgálat biztosítása érdekében a felhasználók részére;

· A felhasználók kérdéseinek megválaszolása és kéréseiknek teljesítése;

· Adminisztratívi nformációk küldése a felhasználók részére, úgy mint szerződési feltételeinkben vagy szabályzatainkban bekövetkezett változások, valamint olyan piaci információk küldése, amelyekről azt gondoljuk érdekelhetik Önt.

· A személyes adatokat annak biztosítására is használjuk, hogy üzleti tevékenységünk végzése megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek és egyben jogos érdekeinknek.

Üzleti tevékenységeink magukba foglalhatják a következőket:

· Adatelemzés

· Belső adatellenőrzések

· A weboldalaink használatával kapcsolatos trendek beazonosítása;

· A weboldalaink használata során előforduló csalások észlelése, megelőzése és kivizsgálása;

· A kiberbiztonság nyomon követése;

· Termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése, erősítése vagy módosítása;

· A felhasználók termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének vagy azok használatának jóváhagyása;

· Annak megismerése,hogy termékeink és szolgáltatásaink hogyan hatnak Önre és a gondozásában lévőszemélyekre;

· Üzleti hálózatunk és tevékenységeink bővítése.

Az Ön és a weboldal más felhasználói által megadott személyes adatok összesíthetőek. Az összesített adatokat bármilyen itt nevezett célból használhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk. Az összesített adatok alapján Ön vagy más személyek nem azonosíthatóak be.

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának,

az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Miként hozzuk nyilvánosságra az Ön adatait?


Celltrion Healthcare nagyon komolyan veszi az Ön magánéletét és az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra, osztja meg vagy adja el az Ön adatát, kivételt képez ez alól ha erre jogszabály kötelezi.

Személyes adatokat harmadik személyek felé az alábbiak szerint hozzuk nyilvánosságra:

· Világszerte található leányvállalataink és kapcsolt vállalkozásaink felé, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból.

· Szolgáltatók felé, szolgáltatásnyújtása érdekében ide értve, de nem kizárólagosan a következő szolgáltatásokat:webtárhely-szolgáltatás, adatelemzés, információtechnológia,infrastruktúra-szolgáltatás, kiberbiztonság, ügyfélszolgálat, e-mailek kézbesítése és a könyvvizsgálat;

· Egyéb társaságok felé, amelyekkel egyes termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban együttműködünk, ideértve olyan partnereket, akikkel közösen reklámozunk közösen fejlesztett és forgalmazott termékeket.

Amennyiben szükségesnek vagy helyénvalónak véljük, nyilvánosságra hozzuk a személyes adatait az alábbi esetekben is:

i. az alkalmazandó jognak való megfelelés, valamint hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségeink, illetve a beszámolási kötelezettségink teljesítése érdekében(ideértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívül alkalmazandó jogszabályokat is);

ii. a hatóságok és az állami szervek megkereséseire történő válaszadás érdekében (ideértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívül található hatóságokat is);

iii. a bűnüldöző szervekkel történő együttműködés érdekében; vagy

iv. egyéb jogszerű célokból.

Csak addig tároljuk az Önadatait, amíg szükséges és csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célokból.

A személyes információk kezelésének jogalapja


A személyes adatok fent ismertetett gyűjtésére és felhasználására vonatkozó jogalapunk az adott személyes adattól és az adat gyűjtésének konkrét körülményeitől függ. Azonban csak akkor gyűjtünk rendszerint Öntől személyes adatokat, ha erre vonatkozó hozzájárulása rendelkezésünkre áll, vagy akkor, ha az adatkezelés jogos érdekünk, mellyel szemben viszont elsőbbséget élvez az Ön adatvédelemhez fűződőérdeke, illetve alapvető jogai és szabadságai.

Amennyiben arra kérjük, hogy valamely jogi előírásnak történőmegfelelés érdekében vagy kapcsolattartás céljából személyes adatokat nyújtson részünkre, azt az adott időpontban egyértelműen közöljük és tájékoztatjuk Önt arról, hogy a személyes adatok megadása feltétlenül szükséges-e (valamint arról is tájékoztatjuk, hogy milyen lehetséges következményekkel jár amennyiben nem adja meg a személyes adatait).

Hasonlóképpen értesíteni fogjuk, amennyiben jogos érdekünkre (vagy valamely harmadik személy jogos érdekére) hivatkozva gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait és értesíteni fogjuk arról is, hogy az adott időpontban mely jogos érdekekről van szó.

Amennyiben hozzájárulását adta ahhoz, hogy promóciós ajánlatokat és marketing célú üzeneteket küldjünk Önnek, ezen hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja.

Az Önt megillető jogosultságok


Jogosult az adatkezeléssel összefüggőtényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni.

Jogosult hozzáférni bármely személyes információjához, melyet kezelünk és jogosult ezekről az alábbi tájékoztatást kérni tőlünk:

· Mely adatokat tároljuk Önről

· A felhasználás céljait

· Az adott személyes adatok kategóriáját

· A címzetteket akik felé a személyes adat közlésre kerül(t)

· Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait

· Amennyiben nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük az adatot, a forrásról szóló tájékoztatást

Egyes weboldalainkon online frissítheti a profilját.

Ha a jelen weboldalakon keresztül részünkre átadott személyes adatokat szeretné áttekinteni, helyesbíteni, frissíteni, elrejteni, korlátozni vagy törölni, illetve ha elektronikus másolatot szeretne beszerezni a személyes adatairól annak érdekében, hogy azokat más gazdasági társaságnak továbbítsa (adattovábbításhoz való jog), keressen meg minket a „KAPCSOLAT” című részben feltüntetett módon. Az alkalmazandó jognak megfelelően haladéktalanul válaszolunk a megkeresésére.

Abban az esetben ha érkezik Öntől hozzánk megkeresés arra vonatkozóan, hogy valamely fenti jogosultságát szeretné érvényesíteni, a kéréssel kapcsolatos intézkedésünket megelőzően kérhetjük Öntől, hogy igazolja magát.Ez biztosítja az Ön adatainak védelmét és tárolásának biztonságát. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk a kérelmét.

Amikor személyes adatainak átadására kérjük, Ön azt megtagadhatja. Azonban, a szükséges információk szolgáltatásának megtagadása csökkentheti a lehetőségeinket, hogy a kért szolgáltatást biztosítani tudjuk az Ön részére.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a személyes adatok bizonyos fajtáit nyilvántartási célokból meg kell őriznünk.

Adatbiztonság


Nagyon szigorúan vesszük az Ön magánéletét, személyes adatainak megvédése érdekében szervezési,műszaki és adminisztratív intézkedéseket alkalmazunk. Keményen dolgozunk, hogy megvédjük Önt és az Ön adatait jogosulatlan személyek általi hozzáférésétől, adatai módosításától, nyilvánosságra hozatalától és megsemmisítésétől stb., valamint számos biztonsági felületet alkalmazunk, mely magában foglalja személyes adatainak a továbbítás és a megőrzési időszak alatti titkosítását is.

Az adatok megőrzésének időtartama


Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az szükséges vagy megengedett azon – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt - cél(ok) figyelembevétele mellett, amely(ek) érdekében azokat megszereztük.

Ha nincs olyan folyamatban lévő jogos üzleti igényünk,amely szükségessé tenné az Ön személyes adatainak a kezelését, adatait töröljük vagy anonimizáljuk, illetve amennyiben erre nincs lehetőség (például ha a személyes adatait archivált biztonsági másolatként tároljuk), gondoskodunk személyes adatainak biztonságos tárolásáról és elkülönítjük további adatkezeléstől mindaddig,amíg azok nem válnak biztonságosan törölhetővé.

Ahol Ön hozzájárulását adta adatainak direkt marketingcélú felhasználására, ezen adatokat addig tároljuk, míg Ön nem jelzi felénk másként és/vagy vonja vissza a hozzáárulását.

EU-n kívülre történő szolgáltatás


Személyes adatai az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő országokba is továbbíthatóak, és ilyen országokban is kezelhetőek. Ezek az országok az Ön országainak jogszabályaitól eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek.

A jelenweboldal szerverei a Koreai Köztársaságban (Dél-Koreában) találhatók. Személyes adatait jogszerű célból továbbíthatjuk – fentiekkel összhangban - a leányvállalatainknak/kapcsolt vállalkozásaink részére világszerte, harmadik személy szolgáltatóknak, valamint üzleti partnereinknek.

Azonban megfelelő garanciákat vezettünk be annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatai jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti védelmét. Ez magában foglalja, a személyes adatok vállalatcsoporton belüli továbbítására vonatkozóan az Európai Bizottság általános szerződési feltételeinek alkalmazását, mely valamennyi vállalatcsoporton belüli cégtől megköveteli, hogy az EGT-ből származó általuk kezelt személyes adatok védelméről, az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelelően gondoskodjon.

Harmadik személy szolgáltatóink és partnereink tekintetében is megfelelő garanciákat alkalmazunk. További részleteket, az Általános Szerződési Feltételeinket, kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

A Weboldal kiskorúak általtörténő használata


Weboldalunkat és online szolgáltatásainkat 18 éven aluli személyek nem használhatják.

Kapcsolatfelvétel


Ha bármilyen kérdése vagy felvetése merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba az EU/EGT régióban felelős adatvédelmi tisztviselőnkkel a H-1062 Budapest, Vaci út 1-3. WestEnd Office Building B torony alatti címen vagy e-mailen a dpo.cthc.hu@celltrionhc.com címen

Panasz benyújtása


Celltrion Healthcare kizárólag jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli az Ön személyes információit. Ha, mint magyar lakos kíván panaszt emelni a személyes adata kezelése tekintetében vagy nem elégedett azzal, ahogyan az adatát kezeljük, jogosult hatósági eljárást kezdeményezni a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. További információkért: telefon: +36 -1-391-1400. Fax: +36-1-391-1410 E-mail: privacy@naih.hu.


Frissítések


A jogi, technikai vagy üzleti változásokra reagálva időről időre módosíthatjuk ezt az Adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató frissítésekor megfelelő módon tájékoztatjuk Önt a bevezetett módosítások jelentőségéről. Amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják, az Adatkezelési tájékoztató jelentősebb módosításaihoz beszerezzük az Ön hozzájárulását. A jelen Adatkezelési tájékoztatót utoljára a „Legutóbbi módosítás” mellett feltüntetett időpontban módosítottuk

Az ügyfeleinkre és az üzleti partnereinkre vonatkozó adatkezelési tájékoztató


Utolsó frissítés: 2020. május 1BEVEZETÉS

Ez az Adatkezelési tájékoztató az egészségügyi szakemberekre, az ügyfelekre/leendő ügyfelekre, a szállítókra és a szolgáltatókra vonatkozik, ideértve a jogi személyek képviselőit vagy kapcsolattartóit is.

Ezt az Adatkezelési tájékoztatót mi, azaz a Celltrion Healthcare Co., Ltd. (a továbbiakban: „Celltrion Healthcare” vagy a „mi” személyes névmás különböző alakjai) és leányvállalataink/fióktelepeink azért állítottuk össze, hogy bemutassuk, hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az Ön személyes adatait, valamint azt, hogy milyen módon gyakorolhatja az adatvédelmi jogait. Ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, illetve ha gyakorolni szeretné valamelyik jogát – ideértve többek között azt a jogát is, hogy tiltakozzon személyes adatainak itt bemutatott módokon történő kezelése ellen –, kérjük, keressen meg minket a jelen Adatkezelési tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken.

A Celltrion Healthcare minden tőle telhetőt megtesz az Ön adatvédelmi jogainak megvédése érdekében.KIK VAGYUNK?

A Celltrion Healthcare egy nemzetközi gyógyszeripari vállalat, melynek végső anyavállalatának székhelye Incshonban, a Koreai Köztársaságban (Dél-Koreában) található. Ha szeretne többet megtudni a cégünkről, kérjük, látogasson el a weboldalunkra: https://www.celltrionhealthcare.comSZEMÉLYES ADATOK

„Személyes adat” minden olyan adat, amely egy természetes személyt azonosít, illetve amely egy azonosítható személyre vonatkozik.

Ha Ön egészségügyi szakember, további személyes adatokat is kérhetünk Öntől.

* Az egészségügyi szakember kifejezés minden orvosként, fogorvosként, gyógyszerészként vagy az ápolói szakmában dolgozó személyt, illetve minden egyéb olyan személyt magában foglal, aki szakmai tevékenysége során gyógyszert írhat fel, szerezhet be, biztosíthat, illetve adhat be.


A következő személyes adatok megadását kérhetjük:

• általános információk (úgymint a név, nem, születési idő és állampolgárság);

• a személyazonosításhoz szükséges információk (úgymint a személyi igazolvány száma, társadalombiztosítási azonosító jel és útlevélszám);

• elérhetőségek (úgymint a postacím, telefonszám és e-mail-cím);

• tisztség (úgymint a beosztás, pozíció, cégnév);

• pénzügyi információk.


Ha Ön egészségügyi szakember, az Önnel folytatott szakmai kommunikációnkkal kapcsolatban további adatokat is kérhetünk Öntől, például az alábbiakat:

• szakmai önéletrajz/referenciák;

• az engedélyekkel, szakterületekkel, szakmai szervezeti tagsággal, publikációkkal, referenciákkal és más hasonló szakmai eredményekkel kapcsolatos adatok; vagy

• azok az adatok, amelyek termékeink Ön által történő használatára, az Önnel folytatott kommunikációnkra, valamint az Ön gondjaira bízott személyeknek nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak.


Ha fentiek között nem szereplő további személyes adatot kérünk Öntől, a személyes adat gyűjtésekor egyértelműen közöljük Önnel, hogy pontosan milyen információra van szükségünk, és azt is, hogy arra miért van szükségünk.

Egyéb forrásokból is gyűjthetünk személyes adatokat, például adatközvetítőktől, nyilvánosan elérhető adatbázisokból, értékesítési partnereinktől és más harmadik személyektől. Ezekben az esetekben az adatgyűjtést az érintettek hozzájárulása alapján végezzük el.

Ahhoz, hogy saját magán kívül más személyekre vonatkozó személyes adatot közölhessen velünk, illetve hogy engedélyezhesse számunkra, hogy ilyen adatokat gyűjtsünk, Önnek az alkalmazandó jogszabályok szerint erre vonatkozóan érvényes jogosultsággal kell rendelkeznie.

Az Öntől átvett személyes adatokat általánosságban csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célokból használjuk fel; az itt nem szereplő célok esetében személyes adatai gyűjtésekor megfelelően tájékoztatjuk. Személyes adatait azonban olyan egyéb célokból is felhasználhatjuk, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnel közölt célokkal (például archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból), amennyiben azt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik.HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat az alábbi célokból használjuk fel:

• az Önnel közölt cél elérése érdekében, miután beszereztük az Ön előzetes hozzájárulását;

• szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében;

• jogszabályi/hatósági kötelezettségek teljesítése érdekében.


Szükség esetén jogos érdekeink érvényesítéséhez is felhasználjuk a személyes adatokat, melynek során tiszteletben tartjuk az Ön adatvédelmi jogait, illetve alapvető jogait és szabadságait.

Az általunk megvalósított adatkezelés célja:

• Az Önnel fennálló (szerződéses) jogviszonyunk létrehozása és kezelése, így például:

• szolgáltatásaink nyújtása és válaszadás az Ön kérdéseire;

• adminisztratív információk kiküldése Önnek, például a szerződési feltételeinkben vagy a szabályzatainkban bekövetkezett változásokról, valamint olyan piaci információk elküldése, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt;

• kommunikációnk és szolgáltatásaink minőségének javítása;

• ügyleteink átláthatóságának biztosítása, például a pénzügyi intézmények által kért ügyfél-átvilágítási adatok, valamint a szállítóinkhoz és a szolgáltatóinkhoz kapcsolódó banki nyilvántartások, számlák, utalványok és nyugták létrehozása;

• az értékátadások átláthatóságának biztosítása.

• Az Önnel mint egészségügyi szakemberrel folytatott kommunikáció céljából; az alábbiak szerint:

• annak ellenőrzése céljából, hogy Ön jogosult-e hozzáférni azokhoz a termékekhez, szolgáltatásokhoz és adatokhoz, amelyek csak bizonyos engedéllyel rendelkező egészségügyi szakembereknek adhatók át;

• a szakértelme és a véleménye alapján digitális és/vagy egyéb módon Önnel folytatott kommunikáció érdekében;

• az Ön egészségügyi szakembereknek szóló programokon/egészségügyi szakemberekből álló testületekben való részvételével kapcsolatban;

• annak érdekében, hogy kikérjük a szakmai véleményét a szervezeteink vagy üzleti partnereink termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó felmérésekkel kapcsolatban;

• az egészségügyi rendezvényekkel, kiadványokkal vagy tanácsadó ülésekkel kapcsolatban Önnel folytatott együttműködés céljából;

• annak érdekében, hogy kikérjük a véleményét az általunk vagy valamely kapcsolt vállalkozásunk, illetve üzleti partnerünk által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról, azok fejlesztése céljából.

• Jogszabályi/hatósági kötelezettségek teljesítése vagy az alábbi jogos érdekeink érvényesítése érdekében:

• az Ön preferenciáinak elemzése vagy előrejelzése, az Önnel folytatott kommunikációnk javítása céljából (azaz hogy weboldalunkon, e-mailben vagy más digitális eszközökön keresztül olyan tartalmat, termékeket és ajánlatokat küldjünk el Önnek, amelyeket véleményünk szerint szakmai szempontból Ön érdekesnek találhat);

• adatelemzés és az adatok ellenőrzése;

• a weboldalaink használatával kapcsolatos trendek azonosítása és kommunikációnk hatékonyságának elemzése;

• a csalások észlelése, megelőzése és kivizsgálása, ideértve a (kiber-)biztonsági ellenőrzést és megelőzést is;

• termékeink és szolgáltatásaink kialakítása, továbbfejlesztése vagy módosítása;

• annak ellenőrzése, hogy Ön jogosult-e hozzáférni egyes termékekhez vagy szolgáltatásokhoz;

• annak megismerése, hogy termékeink és szolgáltatásaink hogyan hatnak Önre és a gondozásában lévő személyekre;

• üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése.

Az Ön által és más természetes személyek által megadott személyes adatokat összesíthetjük. Az így összesített adatokat bármilyen célból felhasználhatjuk és megoszthatjuk. Az összesített adatok nem alkalmasak sem az Ön, sem más személyek azonosításra.HOGYAN OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az alábbi harmadik személyekkel osztunk meg személyes adatokat:

• a világ bármely részén található leányvállalatainkkal és kapcsolt vállalkozásainkkal, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból;

• szolgáltatókkal, többek között a következő szolgáltatások nyújtása érdekében: webtárhely-szolgáltatás, adatelemzés, információtechnológia, infrastruktúra-szolgáltatás, ügyfélszolgálat, e-mailek kézbesítése és könyvvizsgálat;

• olyan egyéb társaságokkal, amelyekkel egyes termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban együttműködünk. Ez magában foglalhatja a partnereinkkel közösen létrehozott és forgalmazott termékeink közös reklámozását is;

• bármely egyéb személlyel, amennyiben Ön hozzájárul az adatok megosztásához.

Ha szükségesnek vagy helyénvalónak érezzük, az alábbi célokból is megoszthatjuk a személyes adatait:

• (i) az alkalmazandó jognak való megfelelés, valamint a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségeink, illetve a beszámolási kötelezettségink teljesítése érdekében (ez az Ön lakóhelye szerinti országon kívül alkalmazandó jogszabályokat is magában foglalhat); (ii) a hatóságok és az állami szervek megkereséseire történő válaszadás érdekében (ez az Ön lakóhelye szerinti országon kívül található hatóságokat is magában foglalhat); (iii) a bűnüldöző szervekkel történő együttműködés érdekében; vagy (iv) egyéb jogszerű célokból.A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA (csak az EGT területén élő személyek esetében alkalmazandó)

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él, a személyes adatok fent ismertetett gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az adott személyes adattól, valamint az adat gyűjtésének konkrét körülményeitől függ.

Általában azonban csak akkor gyűjtünk Öntől személyes adatokat, ha erre vonatkozóan beszereztük a hozzájárulását, ha az az Önnel megkötött szerződés teljesítése miatt szükséges, vagy ha az adatkezelés jogos érdekünk, és azzal szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön adatvédelemhez fűződő érdekei, illetve alapvető jogai és szabadságai. Néhány esetben előfordulhat, hogy jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, illetve az Ön vagy egy másik személy létfontosságú érdekeire tekintettel személyes adatokat kell Öntől beszereznünk (például azért, hogy tájékoztassuk a betegeket az általuk szedett gyógyszer lehetséges káros mellékhatásairól).

Ha arra kérjük Önt, hogy valamely jogi előírásnak való megfelelés érdekében vagy a kapcsolattartás céljából személyes adatokat osszon meg velünk, ezt az adott időpontban egyértelműen közöljük, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy kötelező-e megadnia a személyes adatait (valamint arról is tájékoztatjuk, hogy milyen következményekkel járhat, ha nem adja meg a személyes adatait).

Ennek megfelelően ha jogos érdekünkre (vagy valamely harmadik személy jogos érdekére) támaszkodva gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, akkor is értesítjük Önt, és érthetően tájékoztatjuk arról, hogy az adott időpontban mely jogos érdekekről van szó.

Ha bármilyen kérdése merül fel, vagy további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy milyen jogalapon gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi „KAPCSOLAT” részben megadott elérhetőségeinken.AZ ÖN SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT JOGOK

Ha a részünkre átadott személyes adatokat szeretné megtekinteni, kijavítani, módosítani, korlátozni vagy törölni, illetve ha elektronikus másolatot szeretne beszerezni a személyes adatairól annak érdekében, hogy azokat más gazdasági társaságnak továbbítsa, keressen meg minket a „KAPCSOLAT” című részben feltüntetett módon. Az alkalmazandó jognak megfelelően válaszolunk a megkeresésére.

Kérjük, közölje a kérésében, hogy mely személyes adatokat szeretné módosítani, hogy szeretné-e töröltetni azokat az adatbázisunkból, illetve hogy valamilyen korlátozást kíván-e érvényesíteni adatai általunk történő felhasználására vonatkozóan. Előfordulhat, hogy kérése teljesítése előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eleget tegyünk a kérésének.

Ön jogosult megtagadni személyes adatai átadását. Azonban ha úgy dönt, hogy nem adja meg a szükséges adatokat, lehetséges, hogy csak korlátozott mértékben tudjuk teljesíteni az Ön által kért szolgáltatásokat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a személyes adatok bizonyos fajtáit nyilvántartási célokból meg kell őriznünk.ADATBIZTONSÁG

Igyekszünk észszerű szervezési, technikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmazni személyes adatainak megvédése érdekében. Ez magában foglalja személyes adatainak a továbbítás és a megőrzési időszak alatti titkosítását is.ADATMEGŐRZÉSI IDŐ

Személyes adatait addig őrizzük meg – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett módon –, amíg az szükséges vagy megengedett azon cél(ok) szempontjából, amely(ek) tekintetében azokat a megszereztük. Az adatmegőrzési idő megállapításához a következő szempontokat vesszük figyelembe: (i) azt az időtartamot, ameddig Ön folyamatos kapcsolatot tart fenn velünk (ha a személyes adatok nem kapcsolódnak semmilyen konkrét szerződéshez, az Önnel folytatott utolsó kommunikációt követő 24 hónapig tároljuk azokat); (ii) hogy van-e valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség; (iii) hogy jogi helyzetünk alapján tanácsos-e az adatok megőrzése (például a Felhasználási feltételek érvényesítésére, az alkalmazandó elévülési határidőre, a peres eljárásokra vagy a hatósági vizsgálatokra tekintettel).

Ha nincs olyan aktuális jogos üzleti igényünk, amely szükségessé tenné az Ön személyes adatainak a kezelését, adatait töröljük vagy anonimizáljuk, illetve amennyiben erre nincs lehetőség (például ha a személyes adatait archivált biztonsági másolatként tároljuk), gondoskodunk személyes adatainak biztonságos tárolásáról mindaddig, amíg azok nem válnak biztonságosan törölhetővé, és a továbbiakban nem végzünk adataival kapcsolatban adatkezelési tevékenységet.NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatai az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő országokba is továbbíthatók, és ilyen országokban is kezelhetők. Ezek az országok az Ön országainak jogszabályaitól eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek.

A Celltrion Healthcare székhelye Incshonban, a Koreai Köztársaságban (Dél-Koreában) található. Személyes adatait jogszerű célból továbbíthatjuk a leányvállalatainknak/kapcsolt vállalkozásainknak, harmadik személy szolgáltatóknak, valamint üzleti partnereinknek, a világ bármely tájára.

Azonban megfelelő garanciákat vezettünk be annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatai jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti védelmét. Ennek keretében a személyes adatok tagvállalataink közötti megosztására vonatkozóan bevezettük az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, amelyek minden tagvállalatot köteleznek arra, hogy az EGT-ből származó általuk kezelt személyes adatok védelméről az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelelően gondoskodjanak.

Ezenkívül harmadik személy szolgáltatóink és partnereink tekintetében is megfelelő garanciákat alkalmazunk. Kérésre további információkkal szolgálhatunk, és rendelkezésre bocsátjuk általános szerződési feltételeinket is.MÓDOSÍTÁSOK

A jogi, technikai vagy üzleti változások fényében időről időre módosíthatjuk ezt az Adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató módosításakor megfelelő módon tájékoztatjuk Önt a bevezetett módosítások jelentőségéről. Amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják, az Adatkezelési tájékoztató jelentősebb módosításaihoz beszerezzük az Ön hozzájárulását. A jelen Adatkezelési tájékoztatót utoljára a „Legutóbbi módosítás” mellett feltüntetett időpontban módosítottuk.KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen: dpo.cthc.hu@celltrionhc.com

A munkavállalókra vonatkozó adatkezelési tájékoztató


Utolsó frissítés: 2020. május 1BEVEZETÉS

Ezt az Adatkezelési tájékoztatót mi, azaz a Celltrion Healthcare Co., Ltd. (a továbbiakban: „Celltrion Healthcare” vagy a „mi” személyes névmás különböző alakjai) és leányvállalataink/fióktelepeink azért állítottuk össze, hogy bemutassuk, hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az Ön, azaz munkavállalónk személyes adatait, valamint azt, hogy milyen módon gyakorolhatja az adatvédelmi jogait. Ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, illetve ha gyakorolni szeretné valamelyik jogát – ideértve többek között azt a jogát is, hogy tiltakozzon személyes adatainak itt bemutatott módon történő kezelése ellen –, kérjük, keressen meg minket a jelen Adatkezelési tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken.

A Celltrion Healthcare minden tőle telhetőt megtesz az Ön adatvédelmi jogainak megvédése érdekében.KIK VAGYUNK?

A Celltrion Healthcare egy nemzetközi gyógyszeripari vállalat, melynek végső anyavállalatának székhelye Incshonban, a Koreai Köztársaságban (Dél-Koreában) található. Ha szeretne többet megtudni a cégünkről, kérjük, látogasson el a weboldalunkra: https://www.celltrionhealthcare.comSZEMÉLYES ADATOK

„Személyes adat” minden olyan adat, amely Önt mint természetes személyt azonosítja, illetve amely egy azonosítható személyre vonatkozik. Ezenkívül léteznek az érzékeny személyes adatok „különleges kategóriái”, amelyek magasabb szintű védelmet igényelnek.

A következő személyes adatokat gyűjthetjük, illetve használhatjuk fel:

• az Ön neve, címe, elérhetőségei (például e-mail-címe és telefonszáma), születési ideje és neme;

• a foglalkoztatására vonatkozó szerződéses feltételek;

• a végzettségére, szakértelmére, tapasztalatára, tanulmányaira és korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok (ideértve például az olyan kötelező szolgálati időszakokat is, mint a katonai szolgálat) – a kezdő és a befejező időpontokkal együtt –, valamint a korábbi munkáltatói és az egyéb releváns szervezetek;

• a fizetésére vonatkozó adatok, ideértve az olyan juttatásokra vonatkozó jogosultságot, mint a nyugdíj vagy a biztosítás;

• a bankszámlájára és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó adatok;

• a családi állapotára, a legközelebbi hozzátartozójára, az Ön által eltartott személyekre, valamint a vészhelyzet esetén értesítendő személyekre vonatkozó adatok;

• az állampolgárságára és arra vonatkozó információk, hogy jogosult-e munkát vállalni a foglalkoztatása szerinti országban;

• a munkabeosztására (munkanapok és munkaidő) és a munkahelyén töltött időre vonatkozó adatok;

• az Ön által kivett szabadságra vonatkozó adatok, ideértve a nyaralások, betegszabadságok, a családi ügyek miatti, valamint az egyéb távolléteket, továbbá a távollét okát;

• azokra a fegyelmi vagy panasztételi eljárásokra vonatkozó adatok, amelyekben Ön részt vett, ideértve a figyelmeztetéseket is, amelyekben Ön részesült, valamint a vonatkozó levelezést is; vagy

• az Ön teljesítményének értékelése, ideértve a teljesítmény felülvizsgálatát, a teljesítmény javítására irányuló terveket és az ezekhez kapcsolódó levelezést is.

Ezenkívül a „személyazonosságának megállapítására alkalmas adatokat” (például a vezetői engedélyének számát, az útlevélszámát és a társadalombiztosítási azonosító jelét), valamint az alábbi „különleges kategóriákba” tartozó adatokat is gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

• az egészségi állapotára, illetve a betegségeire vonatkozó információk, ideértve azt is, hogy van-e olyan fogyatékossága, amely miatt a szervezetnek észszerű módosításokat kell megvalósítania;

• a nyomon követéssel kapcsolatos információk a tisztességes és egyenlő esélyek biztosítása érdekében, ideértve az etnikai származására, a szexuális beállítottságára, az egészségére és a vallására vagy meggyőződésére vonatkozó információkat; vagy

• biometrikus adatok, ideértve az ujjlenyomatokat, a kézgeometriát és a különböző mintákat.

Személyes adatai beszerezhetők a jelentkezési lapokból vagy önéletrajzokból, az útleveléből vagy más személyazonosító okmányából, a munkaviszony kezdetekor Ön által kitöltött dokumentumokból, az Önnel folytatott levelezésből, illetve interjúk, találkozók és más értékelések során.

Ezenkívül harmadik személyektől is szerezhetünk be Önre vonatkozó személyes adatot, például a korábbi munkáltatóitól származó referenciákból, valamint a foglalkoztatási előzményeit ellenőrző szolgáltatóktól.

Ahhoz, hogy saját magán kívül más személyekre vonatkozó személyes adatot közölhessen velünk, illetve hogy engedélyezhesse számunkra, hogy ilyen adatokat gyűjtsünk, Önnek az alkalmazandó jogszabályok szerint erre vonatkozóan érvényes jogosultsággal kell rendelkeznie.

Az Öntől átvett személyes adatokat általánosságban csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célokból használjuk fel; az itt nem szereplő célok esetében személyes adatai gyűjtésekor megfelelően tájékoztatjuk. Személyes adatait azonban olyan egyéb célokból is felhasználhatjuk, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnel közölt célokkal, amennyiben azt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik.HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat az alábbi célokból használjuk fel:

• a munkaviszony kezelése céljából;

• az Ön munkaszerződése szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében;

• jogszabályi/hatósági kötelezettségek teljesítése érdekében.

Szükség esetén jogos érdekeink érvényesítéséhez is felhasználjuk a személyes adatokat, melynek során – a munkaviszony előtt, közben és után egyaránt – folyamatosan tiszteletben tartjuk az Ön adatvédelmi jogait, illetve alapvető jogait és szabadságait.

Szerződéses kötelezettségeink közé tartoznak a következők:

• a munkaszerződés szerinti kifizetések teljesítése; és

• adminisztráció és üzemeltetés (például: juttatások, adók, nyugdíjak és biztosítások).

Jogi/hatósági kötelezettségeink közé tartoznak többek között az alábbiak:

• annak ellenőrzése, hogy egy adott munkavállaló jogosult-e munkát vállalni a foglalkoztatása szerinti országban; és

• a munkaügyi jogszabályok és a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb alkalmazandó jogszabályok betartása.

Jogos érdekeink közé tartoznak az alábbiak:

• toborzási és előléptetési eljárások lefolytatása;

• pontos és naprakész foglalkoztatási nyilvántartások, az elérhetőségeket tartalmazó nyilvántartások (ideértve az arra vonatkozó adatokat is, hogy vészhelyzet esetén kit kell értesíteni), valamint a munkavállalók szerződésen és jogszabályon alapuló jogait tartalmazó nyilvántartások vezetése;

• nyilvántartás vezetése a fegyelmi és panasztételi eljárásokról, az elfogadható munkahelyi magatartás biztosítása érdekében;

• nyilvántartás vezetése a munkavállalók teljesítményéről és az ehhez kapcsolódó eljárásokról, a karrierfejlesztés és az utánpótlás tervezésével, valamint a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos célokból;

• nyilvántartás vezetése a távollétekről és a távollétek kezelésére irányuló eljárásokról a hatékony munkaerő-gazdálkodás elősegítése érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy a munkavállalók megkapják azokat az összegeket és egyéb juttatásokat, amelyekre jogosultak;

• a munkahelyi egészségre vonatkozó tanácsadás, a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos és az alkalmazandó jog szerinti kötelezettségek betartása érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy a munkavállalók megkapják azokat a megfelelő kifizetéseket és juttatásokat, amelyekre jogosultak;

• nyilvántartás vezetése a távollétek egyéb fajtáiról (ideértve az anyasági, az apasági, a szülői és a megosztott szülői szabadságot) a hatékony munkaerő-gazdálkodás érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy a szervezet teljesítse a szabadságokra vonatkozó jogosultságokkal kapcsolatos feladatait, és hogy a munkavállalók megkapják azokat az összegeket és egyéb juttatásokat, amelyekre jogosultak;

• hatékony általános HR- és üzleti adminisztráció;

• kérésre referenciák megadása a meglévő vagy a korábbi munkavállalóknak;

• a jogi igényekre történő reagálás vagy az azokkal szembeni védekezés; vagy

• a munkahelyi egyenlőség fenntartása és előmozdítása.

A személyes adatok egyes különleges kategóriáit – például az egészségi állapotra vagy a betegségekre vonatkozó adatokat munkajogi (például a fogyatékossággal élő munkavállalókhoz kapcsolódó) kötelezettségeink teljesítése céljából kezeljük.

A szervezet a személyes adatok egyéb különleges kategóriáit is kezeli, így például az etnikai származásra, a szexuális beállítottságra, az egészségi állapotra, illetve a vallásra vagy meggyőződésre vonatkozó adatokat; ez az esélyegyenlőség nyomon követése érdekében történik. A szervezet által e célból felhasznált adatok anonimizáltak. A munkavállalók teljes mértékben szabadon dönthetnek arról, hogy ezeket az adatokat megadják-e, és semmilyen hátrányos következménnyel nem jár, ha megtagadják azok közlését.

A személyes adatokat a társaság HR-gazdálkodási és informatikai rendszereiben tároljuk.HOGYAN OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Személyes adatait csak akkor osztjuk meg, ha az feltétlenül szükséges, az alábbiak szerint:

• egyes kiválasztott munkavállalókkal (beleértve az Ön feletteseit és a HR/általános igazgatási/számviteli/információtechnológiai osztály dolgozóit, akik közül mindenki aláírt egy titoktartási szerződést), valamint leányvállalatainkkal/kapcsolt vállalkozásainkkal, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célokból; vagy

• a nevünkben és leányvállalataink/kapcsolt vállalkozásaink nevében eljáró szolgáltatókkal, például bérszámfejtési szolgáltatókkal, utazási irodákkal, valamint információtechnológiai és tárhelyszolgáltatókkal. Ezenkívül abból a célból is megoszthatjuk a személyes adatait harmadik személyekkel, hogy más munkáltatóktól referenciákat szerezzünk be, valamint hogy harmadik személy szolgáltatókkal ellenőriztessük a foglalkoztatási előzményeket, mielőtt munkaviszonyt létesítenénk Önnel. Az említett harmadik személyek szerződések és a jogszabályok alapján kötelesek gondoskodni az Ön személyes adatainak titokban tartásáról és biztonságáról, az alkalmazandó jognak megfelelően.

Ha szükségesnek vagy helyénvalónak érezzük, az alábbi célokból is felhasználhatjuk és megoszthatjuk a személyes adatait:

• (i) az alkalmazandó jognak való megfelelés, valamint a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségeink, illetve a beszámolási kötelezettségink teljesítése érdekében (ez az Ön lakóhelye szerinti országon kívül alkalmazandó jogszabályokat is magában foglalhat); (ii) a hatóságok és az állami szervek megkereséseire történő válaszadás érdekében (ez az Ön lakóhelye szerinti országon kívül található hatóságokat is magában foglalhat); (iii) a bűnüldöző szervekkel történő együttműködés érdekében; vagy (iv) egyéb jogszerű okokból.A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA (csak az EGT-munkavállalók esetében alkalmazandó)

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben látogatja meg a weboldalunkat, a személyes adatok fent ismertetett gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az adott személyes adattól, valamint az adat gyűjtésének konkrét körülményeitől függ.

Általában azonban csak akkor gyűjtünk Öntől személyes adatokat, ha arra az Önnel megkötött szerződés teljesítése miatt szükségünk van, vagy ha az adatkezelés jogos érdekünk, és azzal szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön adatvédelemhez fűződő érdekei, illetve alapvető jogai és szabadságai. Bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségünk is lehet a személyes adatok gyűjtése.

Ha arra kérjük Önt, hogy valamely jogi előírásnak való megfelelés érdekében személyes adatokat osszon meg velünk, ezt az adott időpontban egyértelműen közöljük, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy kötelező-e megadnia a személyes adatait (valamint arról is tájékoztatjuk, hogy milyen következményekkel járhat, ha nem adja meg a személyes adatait).

Ennek megfelelően ha jogos érdekünkre (vagy valamely harmadik személy jogos érdekére) támaszkodva gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, akkor is értesítjük Önt, és érthetően tájékoztatjuk arról, hogy az adott időpontban mely jogos érdekekről van szó.

Ha bármilyen kérdése merül fel, vagy további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy milyen jogalapon gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, kérjük, keressen meg minket az alábbi „KAPCSOLAT” részben megadott elérhetőségeinken.AZ ÖN SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT JOGOK

Ha a részünkre valamely HR-vezetőn keresztül átadott személyes adatokat szeretné megtekinteni, kijavítani, módosítani, korlátozni vagy törölni, illetve ha elektronikus másolatot szeretne beszerezni a személyes adatairól annak érdekében, hogy azokat más gazdasági társaságnak továbbítsa, keressen meg minket a „KAPCSOLAT” című részben feltüntetett módon. Az alkalmazandó jognak megfelelően válaszolunk a megkeresésére.

Kérjük, közölje a kérésében, hogy mely személyes adatokat szeretné módosítani, hogy szeretné-e töröltetni azokat az adatbázisunkból, illetve hogy valamilyen korlátozást kíván-e érvényesíteni az általunk történő felhasználására vonatkozóan. Előfordulhat, hogy kérése teljesítése előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eleget tegyünk a kérésének.

Ön jogosult megtagadni személyes adatai átadását. Azonban ha úgy dönt, hogy nem adja meg a szükséges adatokat, lehetséges, hogy csak korlátozott mértékben tudjuk teljesíteni az Ön által kért szolgáltatásokat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a személyes adatok bizonyos fajtáit az Ön kérdéseire adott válaszok, valamint a felvetett problémák megoldásainak nyilvántartása céljából meg kell őriznünk.ADATBIZTONSÁG

Igyekszünk észszerű szervezési, technikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmazni személyes adatainak megvédése érdekében. Ez magában foglalja személyes adatainak a továbbítás és a megőrzési időszak alatti titkosítását is.ADATMEGŐRZÉSI IDŐ

Személyes adatait addig őrizzük meg – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett módon –, amíg az szükséges vagy megengedett azon cél(ok) szempontjából, amely(ek) tekintetében azokat a megszereztük. Az adatmegőrzési idő megállapításához a következő szempontokat vesszük figyelembe: (i) azt az időtartamot, ameddig fennáll velünk a munkaviszonya; (ii) hogy van-e valamilyen ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (például a foglalkoztatással és a bérszámfejtéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése); (iii) hogy jogi helyzetünk alapján tanácsos-e az adatok megőrzése (például a munkaszerződés végrehajtására, az alkalmazandó elévülési határidőre, a peres eljárásokra vagy a hatósági vizsgálatokra tekintettel).

Ha nincs olyan aktuális jogszerű célunk, amely szükségessé tenné az Ön személyes adatainak a kezelését, adatait töröljük vagy anonimizáljuk, illetve amennyiben erre nincs lehetőség (például ha a személyes adatait archivált biztonsági másolatként tároljuk), gondoskodunk személyes adatainak biztonságos tárolásáról mindaddig, amíg azok nem válnak biztonságosan törölhetővé, és a továbbiakban nem végzünk adataival kapcsolatban adatkezelési tevékenységet.NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatai az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő országokba is továbbíthatók, és ilyen országokban is kezelhetők. Ezek az országok az Ön országainak jogszabályaitól eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek.

A Celltrion Healthcare székhelye Incshonban, a Koreai Köztársaságban (Dél-Koreában) található. Személyes adatait jogszerű célból továbbíthatjuk a leányvállalatainknak/kapcsolt vállalkozásainknak és harmadik személy szolgáltatóknak a világ bármely tájára.

Azonban megfelelő garanciákat vezettünk be annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatai jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti védelmét. Ennek keretében a személyes adatok tagvállalataink közötti megosztására vonatkozóan bevezettük az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, amelyek minden tagvállalatot köteleznek arra, hogy az EGT-ből származó általuk kezelt személyes adatok védelméről az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelelően gondoskodjanak.

Ezenkívül harmadik személy szolgáltatóink és partnereink tekintetében is megfelelő garanciákat alkalmazunk. Kérésre további információkkal szolgálhatunk, és rendelkezésre bocsátjuk általános szerződési feltételeinket is.MÓDOSÍTÁSOK

A jogi, technikai vagy üzleti változások fényében időről időre módosíthatjuk ezt az Adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató módosításakor a bevezetett módosítások jelentőségének megfelelő módon tájékoztatjuk Önt. Amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják, az Adatkezelési tájékoztató jelentősebb módosításaihoz beszerezzük az Ön hozzájárulását. A jelen Adatkezelési tájékoztatót utoljára a „Legutóbbi módosítás” mellett feltüntetett időpontban módosítottuk.KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba a HR-vezetőjével vagy az adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen: dpo.cthc.hu@celltrionhc.com

A nemkívánatos események bejelentésére, a panaszokra és a megkeresésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató


Utolsó frissítés: 2020. május 1BEVEZETÉS

Ez az Adatkezelési tájékoztató azokra a természetes személyekre vonatkozik, akik nemkívánatos eseményeket jelentenek be, panaszokat nyújtanak be, illetve orvosi információkat kérnek, vagy akikre az említett bejelentések/panaszok/kérések vonatkoznak.

Ezt az Adatkezelési tájékoztatót mi, azaz a Celltrion Healthcare Co., Ltd. (a továbbiakban: „Celltrion Healthcare” vagy a „mi” személyes névmás különböző alakjai) és leányvállalataink/fióktelepeink azért állítottuk össze, hogy bemutassuk, hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az Ön személyes adatait, valamint azt, hogy milyen módon gyakorolhatja az adatvédelmi jogait. Ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, illetve ha gyakorolni szeretné valamelyik jogát – ideértve többek között azt a jogát is, hogy tiltakozzon személyes adatainak itt bemutatott módokon történő kezelése ellen –, kérjük, keressen meg minket a jelen Adatkezelési tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken.

A Celltrion Healthcare minden tőle telhetőt megtesz az Ön adatvédelmi jogainak megvédése érdekében.KIK VAGYUNK?

A Celltrion Healthcare egy nemzetközi gyógyszeripari vállalat, melynek végső anyavállalatának székhelye Incshonban, a Koreai Köztársaságban (Dél-Koreában) található. Ha szeretne többet megtudni a cégünkről, kérjük, látogasson el a weboldalunkra: https://www.celltrionhealthcare.comSZEMÉLYES ADATOK

„Személyes adat” minden olyan adat, amely egy természetes személyt azonosít, illetve amely egy azonosítható személyre vonatkozik.

A következő személyes adatokat gyűjthetjük, illetve használhatjuk fel:

• a nemkívánatos eseményeket bejelentő, orvosi információkat kérő, illetve a termékek minőségével kapcsolatos panaszokat benyújtó személyekre – például egészségügyi szakemberekre vagy gondozókra – vonatkozó információk. Idetartoznak a következők: az Ön neve, telefonszáma, e-mail-címe és/vagy postacíme, valamint munkahelye (az egészségügyi szakemberek esetében);

• a betegre vonatkozó információk, ideértve a nevét, kórházi nyilvántartási számát, életkorát, születési idejét, nemét, testsúlyát, magasságát, faját, hogy terhes-e és/vagy szoptat-e, valamint a nemkívánatos esemény értékeléséhez feltétlenül szükséges foglalkoztatási adatokat; vagy

• a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célok szempontjából feltétlenül szükséges vagy releváns adatok és a beteg egészségi állapotára vagy életmódjára vonatkozó adatok, ideértve többek között a káros hatások jellegét, a vizsgálati eredményeket, a személyes vagy családi kórtörténetet, a betegségeket és az azokhoz kapcsolódó eseményeket, a kockázati tényezőket, a gyógyszerhasználatra, a terápiára, a testmozgásra, az étrendre, az étkezési szokásokra, a nemi életre/fogantatásra, a dohányzásra, valamint az alkohol- és kábítószer-fogyasztásra vonatkozó információkat.

Szükség esetén további információkat is kérhetünk. Ha fentiek között nem szereplő további személyes adatot kérünk Öntől, a személyes adat gyűjtésekor egyértelműen közöljük Önnel, hogy pontosan milyen információra van szükségünk, és azt is, hogy arra miért van szükségünk.

Ahhoz, hogy saját magán kívül más személyekre vonatkozó személyes adatot közölhessen velünk, illetve hogy engedélyezhesse számunkra, hogy ilyen adatokat gyűjtsünk, Önnek az alkalmazandó jogszabályok szerint erre vonatkozóan érvényes jogosultsággal kell rendelkeznie.

Az Öntől átvett személyes adatokat általánosságban csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célokból használjuk fel; az itt nem szereplő célok esetében személyes adatai gyűjtésekor megfelelően tájékoztatjuk. Személyes adatait azonban olyan egyéb célokból is felhasználhatjuk, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnel közölt célokkal (például archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból), amennyiben azt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik.HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Személyes adatait csak a szerződésen alapuló vagy jogszabályi/hatósági kötelezettségeink teljesítése, illetve jogos érdekeink érvényesítése céljából kezeljük.

A személyes adatokat az alábbi célokból használjuk fel:

• a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök biztonságosságának figyelemmel kísérése, ami magában foglalja a nemkívánatos események észlelését, értékelését, nyomon követését és megelőzését, valamint a nemkívánatos események egészségügyi hatóságokhoz történő bejelentését;

• az orvosi információkra vonatkozó megkeresések megválaszolása, ideértve többek között a termékek elérhetőségére, a klinikai adatokra, az adagolásra és az alkalmazásra, az összetételre és a stabilitásra, valamint az egyéb gyógyszerekkel, élelmiszerekkel és betegségekkel kapcsolatos kölcsönhatásokra vonatkozó információkat;

• a termékeinkkel kapcsolatos minőségi panaszokra történő válaszadás, például a minőségi hibákkal és/vagy a hatékonysággal, a stabilitással, a megbízhatósággal, a biztonságossággal, a teljesítménnyel vagy a használattal kapcsolatban;

• egyéb kérdések vagy kérelmek megválaszolása, valamint termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése;

• a szabályzatainknak való megfelelés és a helyi jogi, hatósági és megfelelési előírások teljesítése; és

• ellenőrzések lefolytatása és védekezés a peres eljárásokban.

Az Ön által és más természetes személyek által megadott személyes adatokat összesíthetjük. Az így összesített adatokat bármilyen célból felhasználhatjuk és megoszthatjuk. Az összesített adatok nem alkalmasak sem az Ön, sem más személyek azonosításra.HOGYAN OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott esetekben osztjuk meg harmadik személyekkel, illetve továbbítjuk harmadik személyeknek.

A személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá, illetve azokat a következő személyeknek továbbíthatjuk:

• munkavállalóink (ideértve az orvosi, a minőségellenőrzési, a jogi és a megfelelési osztály dolgozóit) és a Celltrion-csoport egyéb vállalatai (különösen a Celltrion Inc., termékeink gyártója);

• más gyógyszeripari és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó társaságok, ha a nemkívánatos esemény, az információkérés vagy a panasz az említett cégek termékéhez kapcsolódik;

• a nevünkben és leányvállalataink/kapcsolt vállalkozásaink nevében eljáró szolgáltatók, például információtechnológiai és tárhelyszolgáltatók, valamint a nemkívánatos eseményeket kezelő szolgáltatók. Az említett harmadik személyek szerződések és a jogszabályok alapján kötelesek gondoskodni a személyes adatok titokban tartásáról és biztonságáról, az alkalmazandó jognak megfelelően.

A személyes adatok a következőkkel oszthatók meg:

• az adott nemkívánatos esemény, információkérés vagy panasz által érintett egészségügyi szakemberek;

• nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozó, végrehajtó vagy állami szerv, illetve bíróság, ha az alkalmazandó jog szerint kötelesek vagyunk megosztani vele a személyes adatokat, illetve ha az adott szerv erre felszólít minket; ideértendő az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), amely az EudraVigilance adatbázist kezeli (további információért keresse fel a https://www.ema.europa.eu weboldalt), az egyesült államokbeli Food and Drug Administration (FDA, Élelmezési és Gyógyszerügynökség), amely az Adverse Event Reporting System-et (a nemkívánatos események bejelentési rendszere, további információért keresse fel a https://open.fda.gov/data/faers/ weboldalt), valamint a Korea Institute of Drug Safety & Risk Management (KIDS, Koreai Gyógyszerbiztonsági és Kockázatkezelési Intézet), amely a nemkívánatos események koreai bejelentési rendszerét kezeli (további információért keresse fel a https://kaers.drugsafe.or.kr/ weboldalt).

Ha szükségesnek vagy helyénvalónak érezzük, az alábbi célokból is megoszthatjuk a személyes adatait:

• (i) az alkalmazandó jognak való megfelelés, valamint a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségeink, illetve a beszámolási kötelezettségink teljesítése érdekében (ez az Ön lakóhelye szerinti országon kívül alkalmazandó jogszabályokat is magában foglalhat); (ii) a hatóságok és az állami szervek megkereséseire történő válaszadás érdekében (ez az Ön lakóhelye szerinti országon kívül található hatóságokat is magában foglalhat); (iii) a bűnüldöző szervekkel történő együttműködés érdekében; vagy (iv) egyéb jogszerű célokból.A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA (csak az EGT-ben élő személyek esetében alkalmazandó)

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben látogatja meg a weboldalunkat, a személyes adatok fent ismertetett gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az adott személyes adattól, valamint az adat gyűjtésének konkrét körülményeitől függ.

Általában azonban csak akkor gyűjtünk Öntől személyes adatokat, ha erre vonatkozóan beszereztük a hozzájárulását, ha az az Önnel megkötött szerződés teljesítése miatt szükséges, vagy ha az adatkezelés jogos érdekünk, és azzal szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön adatvédelemhez fűződő érdekei, illetve alapvető jogai és szabadságai. Néhány esetben előfordulhat, hogy jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, illetve az Ön vagy egy másik személy létfontosságú érdekeire tekintettel személyes adatokat kell Öntől beszereznünk (például azért, hogy tájékoztassuk a betegeket az általuk szedett gyógyszer lehetséges káros mellékhatásairól).

Ha arra kérjük Önt, hogy valamely jogi előírásnak való megfelelés érdekében vagy a kapcsolattartás céljából személyes adatokat osszon meg velünk, ezt az adott időpontban egyértelműen közöljük, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy kötelező-e megadnia a személyes adatait (valamint arról is tájékoztatjuk, hogy milyen következményekkel járhat, ha nem adja meg a személyes adatait).

Ennek megfelelően ha jogos érdekünkre (vagy valamely harmadik személy jogos érdekére) támaszkodva gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, akkor is értesítjük Önt, és érthetően tájékoztatjuk arról, hogy az adott időpontban mely jogos érdekekről van szó.

Ha bármilyen kérdése merül fel, vagy további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy milyen jogalapon gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi „KAPCSOLAT” részben megadott elérhetőségeinken.AZ ÖN SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT JOGOK

Ha a részünkre átadott személyes adatokat szeretné megtekinteni, kijavítani, módosítani, korlátozni vagy törölni, illetve ha elektronikus másolatot szeretne beszerezni az említett személyes adatairól annak érdekében, hogy azokat más gazdasági társaságnak továbbítsa, keressen meg minket a „KAPCSOLAT” című részben feltüntetett módon. Az alkalmazandó jognak megfelelően válaszolunk a megkeresésére.

Kérjük, közölje a kérésében, hogy mely személyes adatokat szeretné módosítani, hogy szeretné-e töröltetni azokat az adatbázisunkból, illetve hogy valamilyen korlátozást kíván-e érvényesíteni adatai általunk történő felhasználására vonatkozóan. Előfordulhat, hogy kérése teljesítése előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eleget tegyünk a kérésének.

Ön jogosult megtagadni személyes adatai átadását. Azonban ha úgy dönt, hogy nem adja meg a szükséges adatokat, lehetséges, hogy csak korlátozott mértékben tudjuk teljesíteni az Ön által kért szolgáltatásokat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a személyes adatok bizonyos fajtáit nyilvántartási célokból meg kell őriznünk.ADATBIZTONSÁG

Igyekszünk észszerű szervezési, technikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmazni személyes adatainak megvédése érdekében. Ez magában foglalja személyes adatainak a továbbítás és a megőrzési időszak alatti titkosítását is.ADATMEGŐRZÉSI IDŐ

Személyes adatait addig őrizzük meg – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett módon –, amíg az szükséges vagy megengedett azon cél(ok) szempontjából, amely(ek) tekintetében azokat a megszereztük. Az adatmegőrzési idő megállapításához a következő szempontokat vesszük figyelembe: (i) azt az időtartamot, ameddig Ön folyamatos kapcsolatot tart fenn velünk; (ii) hogy van-e valamilyen ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség; (iii) hogy jogi helyzetünk alapján tanácsos-e az adatok megőrzése (például az alkalmazandó elévülési határidőre, a peres eljárásokra vagy a hatósági vizsgálatokra tekintettel).

Ha nincs olyan aktuális jogos üzleti igényünk, amely szükségessé tenné az Ön személyes adatainak a kezelését, adatait töröljük vagy anonimizáljuk, illetve amennyiben erre nincs lehetőség (például ha a személyes adatait archivált biztonsági másolatként tároljuk), gondoskodunk személyes adatainak biztonságos tárolásáról mindaddig, amíg azok nem válnak biztonságosan törölhetővé, és a továbbiakban nem végzünk adataival kapcsolatban adatkezelési tevékenységet.NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatai az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő országokba is továbbíthatók, és ilyen országokban is kezelhetők. Ezek az országok az Ön országainak jogszabályaitól eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek.

Azonban megfelelő garanciákat vezettünk be annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatai jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti védelmét. Ennek keretében a személyes adatok tagvállalataink közötti megosztására vonatkozóan bevezettük az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, amelyek minden tagvállalatot köteleznek arra, hogy az EGT-ből származó általuk kezelt személyes adatok védelméről az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelelően gondoskodjanak.

Ezenkívül harmadik személy szolgáltatóink és partnereink tekintetében is megfelelő garanciákat alkalmazunk. Kérésre további információkkal szolgálhatunk, és rendelkezésre bocsátjuk általános szerződési feltételeinket is.MÓDOSÍTÁSOK

A jogi, technikai vagy üzleti változások fényében időről időre módosíthatjuk ezt az Adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató módosításakor megfelelő módon tájékoztatjuk Önt a bevezetett módosítások jelentőségéről. Amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják, az Adatkezelési tájékoztató jelentősebb módosításaihoz beszerezzük az Ön hozzájárulását. A jelen Adatkezelési tájékoztatót utoljára a „Legutóbbi módosítás” mellett feltüntetett időpontban módosítottuk.KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen: dpo.cthc.hu@celltrionhc.com

A cookie-technológia segít abban, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa Önnek, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Ha a beállítások megváltoztatása nélkül folytatja, elfogadja a webhelyen található sütiket. Ha többet szeretne megtudni a sütikre vonatkozó irányelveinkről, kérjük, olvassa el az adatvédelmi irányelveinket az oldal alján található link segítségével.